บริษัท โปรซีเคียวเทค จำกัด 044-353479 , 098-4145642
ZTAM700

ZTAM700

  ZTAM700 ตรวจจับใบหน้าและลายนิ้วมือ รองรับใบหน้า 1500 ใบหน้า,รองรั...

Read more
ZTAF019

ZTAF019

  ZTAF019 อ่านลายนิ้วมือ รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกก...

Read more
ZTAF007

ZTAF007

  ZTAF007 อ่านลายนิ้วมือ,บัตร,Password รองรับบัตร 500 ใบ,รองรับลายน...

Read more
ZTAF006

ZTAF006

  ZTAF006 รองรับลายนิ้วมือ 500 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้า-ออกได้  30...

Read more
ZTTF100

ZTTF100

  ZTTF100 อ่านลายนิ้วมือ รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บันทึกก...

Read more
ZTTA380

ZTTA380

  ZTTA380 ตรวจจับใบหน้าและ Card รองรับใบหน้า 800 ใบหน้า,รองรับบัตร ...

Read more
ZTTM800

ZTTM800

  ZTTM800 ตรวจจับใบหน้า,ลายนิ้วมือและการ์ด รองรับใบหน้า 1200 ใบหน้า...

Read more